วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

27/8/2010

27/8/2010

วันนี้ตอนเช้าเราทำงานกันในสำนักงานตามปกติครับ

นี่พี่เค้ากำลังแสดงวิธีเข้าหัวสายแวนให้ดูครับ
พอดีหัวสายแลนมันไม่ค่อยดี พี่เค้าเลยตัดหัวมันทิ้งแล้วทำการเข้าหัวใหม่ เครื่องมือมีพร้อมเลยทีเดียว

พอช่วงบ่าย เราก็ออกไปแก้เบอร์ครับ
ลูกค้าแจ้งอินเตอร์เนตสีดตกหลุดบ่อย เราก็เลยมาดูที่ตู้ปลาย เพราะวัดใน mdf แล้วดีครับ พอมาวัดที่นี่ ผลที่วัดได้ไม่ค่อยดีนัก เลยทำการเปลี่ยนหมุดให้ครับ

แล้วก็มีเอาโมเด็มที่เซ็ทไว้แล้วไปส่งให้ลูกค้าครับ

พอกลับมาสำนักงานก็ช่วยพี่ๆเค้าย้ายสายแลของคอมที่ต่อในสำนัักงานครับ